Pages Menu
Categories Menu

Posted on jul 22, 2019

Vad gäller för att få köra moped?

Vad gäller för att få köra moped?

Det är inte bara stora motorcyklar som kräver körkort för att få köras på våra svenska vägar. Även vanliga EU-mopeder, eller moped klass 1, kräver körkort. Men vilken behörighet gäller och vad är viktigt att känna till? Här kommer alla svar du kan tänkas ha kring moped och körkort.

AM-körkort


För att få köra en vanlig moped som kategoriseras i klass 1 behövs ett AM-körkort. Med klass 1 innebär ett fordon av mopedtyp som kan komma upp i max 45 kilometer per timme. Den här sortens moped ska även registreras hos transportstyrelsen samt vara utrustad med registreringsskylt. Du kanske har ett vanligt körkort? Då har du redan behörighet för att köra moped. För att köra motorcykel krävs dock utbildning på körskola för den som har vanligt B-körkort.

AM-körkortet kräver att föraren är fyllda 15 år och innan utbildningen tar vid gäller det att ansöka om ett så kallat körkortstillstånd. Det är steg ett för att kunna ta ett AM-körkort.

Körkortstillstånd – så här fungerar det

I det långa loppet är det ett smidigt alternativ att göra hela körkortsbiten på auktoriserad körskola. Men för att få övningsköra behövs ett körkortstillstånd. Idag går det bra att ansöka om körkortstillstånd direkt på nätet hos Transportstyrelsen.

Normalt sett brukar de flesta ange flera eller alla behörigheter inom kategori 1. Då har personen i fråga rätt att övningsköra för moped, motorcykel, personbil samt lätt lastbil. I praktiken innebär det att den som exempelvis är 16 år i samband med AM-körkortet har rätt att använda samma körkortstillstånd till bilkörkort vid 18 år. Det är dock viktigt att dubbelkolla så att tillståndet är giltigt innan du sätter dig bakom ratten.

En hälsodeklaration ska också fyllas i och det krävs även en genomförd synundersökning. Numer har många optiker access till att skicka in synintyget direkt till Transportstyrelsen. Det innebär en snabbare handläggning och ärendetid.

Transportstyrelsen gör en prövning av ansökan när den kommer in till myndigheten. Det är diverse steg som genomförs i prövningen för att säkerställa att personen i fråga är lämplig som förare. När prövningen genomförts upprättas ett bevis om körkortstillstånd. Snart är körkortet i hamn, först måste dock föraren genomföra en utbildning samt ett kunskapsprov på det!

Vad innebär kunskapsprovet?

För att få ett AM-körkort måste ett godkänt resultat från det så kallade kunskapsprovet presenteras. Något körprov krävs inte för moped klass 1. Föraren ska ha genomfört en auktoriserad utbildning innan provet läggs. Totalt sett har kunskapsprovet cirka 70 frågor och en handfull av dessa är så kallade testfrågor som inte räknas in i slutresultatet. Ett godkänt resultat kräver minst 52 rätt svar av provets 65 officiella frågor. Som mest har personen 50 minuter på sig att lämna in provet. Frågorna behandlar följande områden:

  • miljö
  • fordonskännedom
  • manövrering
  • trafiksäkerhet
  • personliga förutsättningar

I samband med provet ska ett giltigt ID tas med och den som ska göra kunskapsprovet måste fotografera sig hos Trafikverkets Förarprov. Kunskapsprovet går att boka via körskola eller direkt på nätet. Ett godkänt prov skickas ut som körkort inom fem dagar. Körkortet måste hämtas ut personligen av den som tagit körkortet och detta inom två veckor.