Pages Menu
Categories Menu

Posted on jan 15, 2019

Ha koll på sparandet till din moped med fonder

Ha koll på sparandet till din moped med fonder

En egen moped innebär friheten att kunna köra vart du vill och när du vill utan att behöva begära skjuts från föräldrar eller äldre syskon. Därför skaffar många sitt mopedkörkort redan som 15-åringar. En ny EU-moped kostar dock väldigt mycket beroende på om det är en klass I eller en klass II-moped. Enligt denna artikel i Göteborgsposten kostar en klass I-moped från 15 000 kronor och uppemot 30 000 kronor. En klass II-moped kan kosta mellan 11 000 och 20 000 kronor. Därtill tillkommer extra utrustning, som exempelvis hjälm, och kostnader för körkort, besiktning, försäkring och bensin. Ett sätt att dra ner kostnaderna är att välja den billigaste försäkringen, en trafikförsäkring, vilket innebär att föraren av mopeden blir ersatt för personskador på sig själv eller andra och för egendomsskador som uppkommit när föraren körde mopeden. Försäkringen har olika premier beroende på mopedmodell och ålder på mopeden. Mopedförsäkringarna skiljer sig även åt mellan de olika försäkringsbolagen.

Det kan vara svårt för en 15 åring att själv ha koll på alla kostnader kring mopeden, särskilt som man ofta har bara ett deltidsjobb utöver skolan. Ett sätt att hålla koll på sparandet till en egen moped är att börja månadsspara i en fond. En av många fonder att spara i är till exempel https://savr.com/sv och allt som krävs för att spara i Savr är tillgång till eget Bank-ID.

Fondsparande fungerar så att man sätter in ett visst belopp i månaden som dras från ens eget eller vårdnadsavarens konto som sedan växer beroende på aktiekursen för den fond man valt. Man säljer aktier när man behöver pengar och betalar tillbaka när man deklarerar skatten. Om man är under 18 sköts fondsparandet av vårdnadshavarens och det krävs ett tillstånd av denne för att kunna ta ut pengar.

Bland ekonomiintresserade råder det debatt om huruvida passivt eller aktivt fondsparande är bäst. Den stora skillnaden mellan dem är priset. En fond kan vara antingen passivt eller aktivt förvaltad. En aktivt förvaltad fond sköts av ett fondbolag som byter ut aktiebolagen om de ger för dålig avkastning. På så sätt skulle den aktiva fonden i teorin alltid ge den bästa avkastningen. En aktivt förvaltad fond kan dock vara dyr. En passivt förvaltad fond förblir orörd. Inget fondbolag går in och ändrar aktierna utan fonden följer ett specifikt index, varför den också kallas indexfond. En fond kan följa ett svenskt index eller ett utländskt index.

Cliens Mixfond AB, som är den fond som man sparar i via Savr är en aktivt förvaltad fond, vilket innebär att den kostar, men samtidigt har den hållit sig över indexet i över 10 år; faktum är att den är en av Sveriges snabbast växande fonder. Att fondspara är att spara inför framtiden, så att välja en aktiv fond som har en avgift kan löna sig eftersom man sparar till så mycket mer än bara mopeden. De sparade pengarna kan gå till utbildning, bil, hus och så mycket mer och ju tidigare man sparar desto mer pengar har man så att börja fondspara som 15-åring kan rekommenderas starkt.