Pages Menu
Categories Menu

Posted on mar 9, 2017

Mopeder som kulturhistoriska fordon

Mopeder som kulturhistoriska fordon

Motorfordon är faktiskt riktigt intressanta, rent kulturhistoriskt. De speglar inte bara sin samtids tekniska utveckling utan även stilideal och i viss mån det världspolitiska läget. Teknik är också en del av vår kultur som säger mycket om vilka möjligheter vi haft som människor i olika epoker. Ofta har har staten inspirerat till mopedkörning eftersom det är ett billigt, energisnålt och förhållandevis säkert alternativ till att använda bilar. Det är i regel politiska beslut som ligger bakom klassning av mopeder och dessa beslut är givetvis förankrade i sin samtid på olika sätt.

Mopeder – still going strong

Kärleksfullt ompysslade veteranmopeder som är en fullt fungerande del av vår teknikhistoria. Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv kan mopeden beskrivas som ett folkfordon som gett möjlighet till motoriserad transport som många haft råd med. Det har alltså inte varit statusobjekt på samma sätt som till exempel många bilar och motorcyklar. Idag är dock mopeder kult i många kretsar och som transportmedel står de sig lika starkt som alltid. Lite på grund av att mopedkörning kan sägas vara subventionerad i och med att det inte är så svårt att ta mopedkörkort. Besök en antikmässa för bilar och mopeder om du vill veta mer om ämnet.

En utveckling av cykeln

De första mopederna var egentligen vanliga cyklar som kompletterats med en motor som kunde hängas på. Liknande fordon fanns faktiskt redan på 1920-talet, men då kallade man dem inte för mopeder. I USA slog mopeden igenom först på 1970-talet, som en följd av den pågående energikrisen. Det är kulturhistoriskt intressant att studera hur mopedernas roll och status i samhället påverkas av omvärldsfaktorer. Många mopeder påminner oss, genom sitt utseende om kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Att köpa en moped är inte mycket svårare än att hitta billiga kläder online, veteranmopeder kräver dock ett visst tekniskt intresse i alla fall om man vill kunna åka på dem och inte ha dem som en inredningsdetalj i hemmet.