Pages Menu
Categories Menu

Posted on aug 25, 2016

Att välja moped

Att välja moped

 

Vilken moped man ska välja att köpa beror förstås på vad man ska använda den till. Det finns ju förstås de ungdomar som gärna vill ha en snabb EU-moped för att nöjesåka snarare än för att kunna ta sig från A till B. Mopederna idag delas in i klass 1 eller klass 2 och det finns fördelar och nackdelar med båda.

Klass 1 mopeden är kraftfullare och får ha en maxhastighet på 45 km/h. Den är även förstås dyrare men samtidigt ofta bensinsnålare än de gamla 30-mopederna. För att få köra klass 1 moped måste man ha fyllt 15 årMiami Beach Scooter and Segway Rental och inneha körkort för minst klass 1 moped. Mopeden måste vara registrerad och man måste ha en godkänd hjälm för att få köra. Dessa mopeder måste även köras på vägrenen om det finns en sådan. Annars måste man köra i körbanan. Man får alltså inte köra en klass 1 moped på cykel eller gångbana. Klass 1 mopeden får heller normalt inte parkeras vid cykelställ eller cykelbanor.

Klass 2 mopeder finns i två varianter: den EU godkända med maxhastighte på 25 km/h och de gamla 30-mopederna om de är Typgodkända  i Sverige. Dessa mopeder behöver inte registreras men måste ändå vara trafikförsäkrad. Klass 2 mopeder får inte köras på motorväg. På vanlig väg ska man köra på vägrenen eller på körbanan om det inte finns vägren. Man får köra på cykelbanor och cykelleder. Klass 2 mopeder får även köra i bussfiler. De får även parkeras precis som en cykel.

När man ska köpa en moped är det viktigt att man får med sig rätt intyg. Detta gäller framförallt begScooters in a rowagnade, men även vissa importer kan vara oseriösa med sina intyg. När man köper en gammal 30-moped är det viktigt med typintyget, annars kanske den inte är godkänd som klass två. Den viktigaste aspekten av vilken moped man köper är var man ska köra den. Då de olika klasserna är godkända för olika typer av vägar kan detta vara viktigast att fundera över. Även om en klass 1 moped är långsammare kanske detta är smidigare för många unga då man kan köra på cykelleder.