Pages Menu
Categories Menu

Posted on jan 18, 2016

Mopedens historia

Mopedens historia

 

De första mopederna i Sverige var egentligen vanliga cyklar med så kallade ”påhängsmotorer”. Dessa motorer kunde således hjälpa till vid cyklingen eller så kunde man enbart köra cykeln via motorn. Man var tvungen att trampa upp cykeln i lite fart för att motorn skulle starta då det inte fanns någon separat startmotor. Des804px-honda_hobbitsa blev snabbt tämligen populära då de inte var särskilt tunga eller svåra att köra.

I maj 1952 kom ett beslut om att dessa cyklar med hjälpmotorer kunde framföras lagligt utan att personen som körde innehade körkort. Man behövde inte heller registrera fordonet och man slapp även betala fordonsskatt för innehavet. Cyklarna med hjälpmotorer kom att kallas för just mopeder. Detta uttryck myntades av Harald Nielsen, som vid denna tidpunkt arbetade som motorjournalist för tidningen ”Motor”. Tidningen menade att ordet moped sammanfattade fordonet på ett smidigt sätt: ett fordon med motor och pedaler, alltså moped.

Mopeden blev snabbt mycket populär i Sverige. I början av 60-talet utvecklades mopeden ytterligare. Man tog bort pedalerna och ersatte dessa med fotstöd. Även en kickstart lades till för att kunna starta mopeden utan att behöva få upp den i fart. Den högsta tillåtna hastigheten för dessa fordon var 30km/h och man var tvungen att vara minst 15 år gammal för att få framföra fordonet.

Idag finns många av de gamla mopederna kvar och är mycket populära på marknaden. Många av de gamla mopederna med så kallad hjälpmotor är speciellt eftertraktade. Transportstyrelsen delar idag in mopeder i två peugeot_speedfight2_silvertyper av klasser. Moped klass 1 kallas ofta för EU-moped. Denna måste vara registrerad och ha registreringsskylt. Maxhastigheten är 45km/h och man måste vara minst 15 år och inneha minst AM-körkort för att få köra den. Moped klass 2 är sådana som är konstruerade för en hastighet av högst 25km/h och motorn får ha en högsta effekt om 1000 watt. Denna behöver inte registreras men måste ändå genomgå en mopedbesiktning. I Sverige är det lag på att man måste ha hjälm vid all form av mopedkörning. Lagarna kring mopedkörning följer EU-lagstiftningen. För att veta vad som gäller för en gammal ”30-moped” kan man kontakta Transportstyrelsen.

Lucid